070-782 25 59 xrr@xrr.se

VAD VI GÖR

Våra tjänster omfattar nedanstående tjänsteutbud. Tjänsterna väljs och paketeras efter ert behov.

  • Redovisning
  • Årsbokslut, Årsredovisning och Deklarationer
  • Löner och arbetsgivardeklarationer
  • Löpande redovisning och årsbokslut i bostadsrättsföreningar
  • Bolagsregistreringar och Bolagsändringar
  • Administration och fakturering
  • Förändringsledning, stöd och råd
  • Rådgivning och Analyser